PRIVACYVERKLARING

Prodact consultancy kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Prodact consultancy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een e-mail aan Prodact consultancy heeft verstrekt.

Prodact consultancy verwerkt uitsluitend de onderstaande persoonsgegevens:

–  Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Prodact consultancy zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG.

Waarom Prodact consultancy persoonsgegevens nodig heeft;

Prodact consultancy verwerkt uw persoonsgegevens om:

  telefonisch en/of schriftelijk (per e-mailen/of per post) contact met u te kunnen opnemen als u daarom verzoekt;

– deze te gebruiken op een digitale faktuur;

– deze te vermelden op een certificaat na het volgen van een workshop of training.

Daarnaast kan Prodact consultancy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Dit voor de duur van de opdracht.

Hoe lang bewaart Prodact consultancy uw gegevens;

Prodact consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen;

Prodact consultancy verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij Prodact consultancy moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

Commerciële  doeleinden;

Prodact consultancy gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Keer hier terug naar onze homepage  of  onze diensten en producten